راهنمای پذیرش متقاضی جذب

نحوه ورود به سامانه:

اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که محل خدمت خود را دانشگاه تهران انتخاب نموده‌اند، می‌رساند از تاریخ ۱۸/‏۰۱/‏۹۹‬ لغایت ۶/‏۲/‏۹۹ به سامانه ویژه تکمیل مدارک علمی و تحصیلی به آدرس jazb.ut.ac.ir مراجعه و لینک ورود متقاضیان جذب را انتخاب و با وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور وارد سامانه شده و نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام نمایند.

شناسه کاربری: کدملی + ۹ (عدد نه به سمت چپ کد ملی اضافه شود)

گذرواژه: کد ملی

مثال برای کد ملی: ۰۰۱۲۳۴۵۶۷۸

شناسه کاربری: ۹۰۰۱۲۳۴۵۶۷۸

گذرواژه: ۰۰۱۲۳۴۵۶۷۸

پس از ورود به سیستم، از منوی"جذب"، منوی"ثبت تقاضای متقاضی" و سپس پردازش " پذیرش متقاضی جذب" انتخاب شود.

فرمی به شکل زیر نمایش داده خواهد شد:

تصویر ۱: فرم پذیرش متقاضی جذب

در بالای فرم، مشخصات اصلی متقاضی جذب نمایش داده شده و در پایین فرم، جدولی است که مراحل کار را به ترتیب نمایش می‌دهد.

این مراحل به شرح زیر می‌باشند:

 • ثبت مشخصات متقاضی: متقاضی اطلاعات خود را در این قسمت وارد کرده و توسط آخرین گزینه در پایین فرم، اطلاعات وارد شده را تأیید می‌کند. در نهایت، با کلیک روی دکمه بررسی، امکان ثبت اطلاعات بررسی شده و با کلیک روی دکمه اصلاح، اطلاعات ثبت می‌شوند.

تصویر ۲: فرم ثبت اطلاعات متقاضی

 

تصویر ۳: تأیید اطلاعات متقاضی

 

 • الویت‌های متقاضی جذب: متقاضی در این بخش الویت‌های مورد نظر را انتخاب کرده و با کلیک روی دکمه بازگشت به فرم پذیرش باز می‌گردد.

تصویر ۴: انتخاب الویت

 • پرداخت الکترونیکی هزینه: متقاضی هزینه الویت‌های انتخابی خود را در این قسمت پرداخت می‌کند.

تصویر ۵: پرداخت الکترونیکی

 

پس از کلیک گزینه پرداخت به سایت بانک متصل می‌شوید

تصویر ۶: صفحه پرداخت بانک ملت

 • تحصیلات دانشگاهی: متقاضی اطلاعات تحصیلات خود را در این قسمت وارد می‌کند.

تصویر ۷: فرم ثبت اطلاعات تحصیلی

بدین ترتیب که با کلیک روی گزینه ثبت تحصیلات دانشگاهی، فرم " ایجاد ثبت تحصیلات دانشگاهی متقاضی جذب" نمایش داده شده و اطلاعات مربوط به یک مقطع وارد می‌شود.

تصویر ۸: تأیید ثبت اطلاعات تحصیلی

پس از کلیک روی دکمه " ایجاد"، اطلاعات فرد مزبور بصورت یک سطر در جدول اضافه می‌شود. برای ثبت اطلاعات دیگر مقاطع نیز همین کار تکرار می‌شود.

 •  

تصویر ۹: ارسال تصویر مدارک تحصیلی

 

 • تألیف و ترجمه کتاب: متقاضی اطلاعات تألیف و ترجمه کتاب خود را در این قسمت وارد می‌کند.

تصویر ۱۰: فرم ثبت تألیف و ترجمه کتاب

 

بدین ترتیب که با کلیک روی گزینه ثبت تألیف و ترجمه کتاب، فرمی نمایش داده شده و اطلاعات مربوط به یک کتاب وارد می‌شود.

تصویر ۱۱: تأیید فرم ثبت تألیف و ترجمه کتاب

پس از کلیک روی دکمه " ایجاد"، اطلاعات کتاب مزبور بصورت یک سطر در جدول اضافه می‌شود. برای ثبت اطلاعات دیگر کتاب‌ها نیز همین کار تکرار می‌شود.

 • کتاب‌ها و مقاله‌های متقاضی: متقاضی اطلاعات کتاب‌ها و مقاله‌های خود را در این قسمت وارد می‌کند.

تصویر ۱۲: ثبت اطلاعات مقالات و کتاب‌ها

 

بدین ترتیب که با کلیک روی گزینه ثبت کتاب‌ها و مقاله‌ها، فرمی نمایش داده شده و اطلاعات مربوط به یک فعالیت وارد می‌شود.

۲

 

تصویر ۱۳: فرم ثبت اطلاعات مقالات و کتاب‌ها

 

پس از کلیک روی دکمه " ایجاد"، اطلاعات کتاب یا مقاله مزبور بصورت یک سطر در جدول اضافه می‌شود. برای ثبت اطلاعات دیگر نیز همین کار تکرار می‌شود.

 

 • کارهای پژوهشی، اختراعات و ابتکارات: متقاضی اطلاعات کارهای پژوهشی، اختراعات و ابتکارات خود را در این قسمت وارد می‌کند.

تصویر ۱۴: ثبت اطلاعات کارهای پژوهشی، اختراعات و ابتکارات

 

بدین ترتیب که با کلیک روی گزینه ثبت کار پژوهشی، اختراع و ابتکار، فرمی نمایش داده شده و اطلاعات مربوط به یک فعالیت وارد می‌شود.

تصویر ۱۵: فرم ثبت اطلاعات کارهای پژوهشی، اختراعات و ابتکارات

پس از کلیک روی دکمه " ایجاد"، اطلاعات کار پژوهشی، اختراع و ابتکار مزبور بصورت یک سطر در جدول اضافه می‌شود. برای ثبت اطلاعات دیگر نیز همین کار تکرار می‌شود.

 • مقاله در مجله: متقاضی اطلاعات مقاله در مجله خود را در این قسمت وارد می‌کند.

تصویر ۱۶: مقاله منتشر شده در مجله

بدین ترتیب که با کلیک روی گزینه‌های ثبت مقاله فارسی یا ثبت مقاله لاتین، فرمی نمایش داده شده و اطلاعات مربوط به یک فعالیت وارد می‌شود.

تصویر ۱۷: فرم ثبت اطلاعات مقاله منتشر شده در مجله

پس از کلیک روی دکمه " ایجاد"، اطلاعات مقاله در مجله مزبور بصورت یک سطر در جدول اضافه می‌شود. برای ثبت اطلاعات دیگر نیز همین کار تکرار می‌شود.

 • مقاله در کنگره: متقاضی اطلاعات مقاله در کنگره خود را در این قسمت وارد می‌کند.

تصویر ۱۸: مقاله در کنگره

 

بدین ترتیب که با کلیک روی گزینه ثبت مقاله، فرمی نمایش داده شده و اطلاعات مربوط به یک فعالیت وارد می‌شود.

تصویر ۱۹: فرم ثبت اطلاعات مقاله در کنگره

پس از کلیک روی دکمه " ایجاد"، اطلاعات مقاله مزبور بصورت یک سطر در جدول اضافه می‌شود. برای ثبت اطلاعات دیگر نیز همین کار تکرار می‌شود.

 • سخنرانی در همایش: متقاضی اطلاعات سخنرانی خود در همایش را در این قسمت وارد می‌کند.

تصویر ۲۰: سخنرانی در همایش

 

بدین ترتیب که با کلیک روی گزینه ثبت سخنرانی در همایش، فرمی نمایش داده شده و اطلاعات مربوط به یک فعالیت وارد می‌شود.

تصویر ۲۱: فرم ثبت سخنرانی در همایش

پس از کلیک روی دکمه " ایجاد"، اطلاعات سخنرانی مزبور بصورت یک سطر در جدول اضافه می‌شود. برای ثبت اطلاعات دیگر نیز همین کار تکرار می‌شود.

متقاضی پس از اطمینان از انجام تمام مراحل با کلیک بروی گزینه " تأیید و ارسال" درخواست را برای کارشناس مربوطه ارسال می‌کند و دیگر قادر به اصلاح آن نمی‌باشد و درصورت نقص مدارک در همین فرم به متقاضی اعلام خواهد شد.

 

 

تصویر ۲۲: تأیید نهایی و ارسال اطلاعات متقاضی

 لینک دانلود فایل