تماس با ما

متقاضیان محترم در صورتیکه در روند ثبت نام مشکلی وجود داشت با ایمیل jazb@ut.ac.ir تماس حاصل فرمائید.

در ساعات اداری و روز های غیر تعطیل با شماره های ۶۶۴۹۵۹۲۵ - ۶۶۴۹۵۹۲۷ - ۸۸۹۶۳۷۹۱ - ۸۸۹۶۷۱۶۵ - ۸۸۹۶۷۶۴۰ تماس حاصل فرمایید.

در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل با ایمیل jazb@ut.ac.ir تماس حاصل فرمائید.